Unikt privat tillväxtprogram med mål att skapa 2 miljoner nya arbetstillfällen

Europeiska företagare och chefer driver program för att stimulera ekonomin och med ambitionen att hjälpa 100 000 europeiska företag expandera sin verksamhet över hela Europa.
 
Sept. 6, 2012 - PRLog -- Ekonomiska tillväxtprogram är inte längre något att förvänta sig bara från en regering. En grupp av nästan 300 oberoende chefer, företagare och sociala mediekonsulter har gått samman för att ge små och medelstora företag i Europa oväntad hjälp att övervinna sina ekonomiska utmaningar. De europeiska små och medelstora företagen, som är viktiga för en stabil ekonomisk utveckling, har idag stark konkurrens från länder utanför EU. Efter att ha gjort en omfattande analys skapade Digital Sunrise Europe en alternativ tillväxtstrategi för små och medelstora företag där de får hjälp att öka intäkterna genom att utöka försäljning i hela Europa, och på sikt även utanför. Med start i oktober 2012 kommer den nybildade gruppen Digital Sunrise Europe/DSEU att börja erbjuda sina tjänster, som till betydande del är kostnadsfri utbildning och stödtjänster, till små och medelstora företag över hela Europa.

Startpunkten för initiativet DSEU, var vid Digital Assembly I Bryssel i juni 2012. Axel Schultze, initiativtagare och ledare för DSEU, presenterade då slutsatserna av en europeisk situationsanalys för sociala medier, som han sammanställt tillsammans med ett team av över 100 frivilliga experter inom sociala medier. Resultatet var en överraskning för hela teamet. ”I vår analys och nulägesbeskrivning av sociala medier i olika länder i Europa, fann vi ett överraskande mönster: Många europeiska företag producerar bra produkter med hög kvalitet och unik design men de flesta säljer fortfarande sina produkter endast på en mycket regional marknad” säger William Stewart, en ung entreprenör från Storbritannien och en av grundarna av DSEU. Han fortsätter: ”Trots att de utsätts för stark konkurrens vet de flesta europeiska företag själva inte hur de framgångsrikt kan konkurrera på andra marknader ".
Istället för att presentera en lägesrapport om sociala medier i Europa, har Axel Schultze därför skapat en strategimodell där användningen av sociala medier gör det möjligt för företag i Europa att växa med låg ekonomisk investering.

Axel Schultze planerar att initiativet, med teamets hjälp, ska skapa 2 miljoner nya arbetstillfällen i Europa fram till 2016. DSEU teamet förbereder sig för att stödja och arbeta med cirka 100.000 av de nästan 20 miljoner registrerade företag i Europa. Fokus ligger på att ge företagen starthjälp genom att initialt ge till stora delar kostnadsfri utbildning, strategimodeller, evenemang, information och begränsad fri rådgivning från en grupp på över 1.000 sociala medier kunniga konsulter. Projektet sträcker sig över de kommande fyra åren, och huvuddelen av finansieringen kommer från större företag, som teknik- och kommunikationsföretag, som vill bidra till att stärka den europeiska marknaden för små och medelstora företag.

Cees Grootes, från Nederländerna och en annan av grundarna av DSEU, och som har stor erfarenhet och kunskap inom den offentliga sektorn tillägger: "Vi kommer även att arbeta med lokala myndigheter, fackföreningar och handelskammare samt lokala företag och nätverk inom industrin. Vårt moderna samhälle har nått en nivå av komplexitet som tyder på att vi inte kan längre enbart beroende av statligt stöd - samarbete är förutsättningarna för tillväxt under detta årtionde ".

Företag som är intresserade av att inspireras av DSEU kan registrera sig på hemsidan http://digitalsunrise.eu/start/bizzmember/ och få tillgång till en mängd information, strategi mallar och informativa evenemang.  Mer information finns på http://DigitalSunrise.eu


Digital Sunrise Europe är en oberoende europeiskt initiativ som anordnas av närmare 300 chefer, företagare, sponsorer företag och sociala medier kunniga affärskonsulter som motiveras av tanken att göra några betydande bidrag för ett mer uthålligt och ekonomiskt stabilare Europa.

Det övergripande målet är:
Hjälpa små och medelstora företag att generera ökande intäkter genom att expandera sina verksamheter i hela EU, till en bråkdel av traditionell kostnad, genom att utnyttja sociala medier som en alternativ tillväxtstrategi och skapa 2 miljoner arbetstillfällen till år 2016.

Gruppen frivilliga inom DSEU kommer att hjälpa företag genom att erbjuda attraktiva och till dels kostnadsfria utbildningar, evenemang, strategimodeller, information, riktlinjer, mallar, möjligheter till nätverkande, forskning och stöd i att skapa en expansionsstrategi till låg kostnad. Under de kommande fyra åren är gruppen inställd på att hjälpa och arbeta med hundratusentals av de 20 miljoner registrerade företag i hela Europa för att expandera genom att öka sin försäljning och skapa i genomsnitt 20 nya arbetstillfällen per företag. Även om alla DSEU gruppmedlemmar är frivilliga, ser teamet också en fördel i initialt volontärarbete genom att de som konsulter vidgar sina nätverk och får ytterligare erfarenheter i europeiskt samarbete. Digital Sunrise Europe är idag ett konsortium av oberoende företag och kommer att bilda en egen juridisk person i slutet av oktober 2012.

http://digitalsunrise.eu och hela sociala närvaro på http://xeeme.com/dseu

Hashtag #DSEU
More corresponding links:

Digital Sunrise Europe
http://digitalsunrise.eu

All social media presences Digital Sunrise
http://xeeme.com/dseu

Social presences from team members mentioned in this press release:
Axel Schultze http://xeeme.com/AxelS

Berrie Pelser http://xeeme.com/BerArt

Cees Grootes http://xeeme.com/Cees-Grootes

William Stewart http://xeeme.com/WilliamStewart

Country Team Leader Digital Sunrise Europe
Austria | Roger Koplenig http://xeeme.com/RogerKoplenig

Germany | Florian Gottschall http://xeeme.com/FlorianGottschall

Hungaria  | Attila Herczeg  http://xeeme.com/AttilaHerczeg

Italy | Marco Fabbri  http://xeeme.com//MarcoFABBRI

Netherlands | Cees Grootes http://xeeme.com/Cees-Grootes

Malta  | Irene Kimmel http://xeeme.com/IreneKimmel

Sweden | Mette Rehnstrom  http://xeeme.com/MetteRehnstrom

Spain | Josep Claret  http://xeeme.com/JosepClaret

United Kingdome | William Stewart  http://xeeme.com/WilliamStewart

International   |  Marita Roebkes http://xeeme.com/MaritaR

Awareness program  
Berrie Pelser  http://xeeme.com/BerArt
Olaf Kracht http://xeeme.com/OlafKracht

Social Media Monitoring Program  
Marita Roebkes http://xeeme.com/MaritaR

Team & country recruitment program
Jorgen Poulsen http://xeeme.com/jorgenpoulsen

Sponsor recruiting program
Axel Schultze http://xeeme.com/AxelS

Expert recruiting program
William Steward http://xeeme.com/WilliamStewart

Public sector recruiting program
Cees Grootes http://xeeme.com/Cees-Grootes

Business recruiting program
Florian Gottschall http://xeeme.com/FlorianGottschall
Michele Cimmino http://xeeme.com/michelecimmino

Guidance & Documentation program
Detlev Artelt  http://xeeme.com/Detlev

Service delivery program & Starter Pack
Axel Schultze http://xeeme.com/AxelS

Business reward platform & program  
Attila Herczeg  http://xeeme.com/AttilaHerczeg
End
Email:***@digitalsunrise.eu Email Verified
Phone:+49 (30) 2023.8748
Zip:06150
Tags:DSEU, Europe, Digital Agenda Europe, Sweden
Industry:Business
Location:Provence-Alpes-Côte d'Azur - France
Subject:Companies
Account Email Address Verified     Account Phone Number Verified     Disclaimer     Report Abuse
Digital Sunrise Europe News
Trending
Most Viewed
Daily NewsLike PRLog?
9K2K1K
Click to Share