Ailant Finance lanserer online handel med globale-futures

”Dette produktet har lenge vært etterspurt av private investorer, og vi har nå et komplett derivattilbud til internasjonale kunder”
By: Ailant Finance SA
 
Nov. 13, 2010 - PRLog -- Etter lansering av handel med globale-futures så har internasjonale kunder nå tilgang til futures på børsene i USA, Europa og Asia.

Nord Amerika
USA: CBOE Futures Exchange (CFE), CBOT (ECBOT), CBOT ( Floor-based), CME (Electronic-Globex), CME ( Floor-based), ELX,  New York Board of Trade (NYBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX), One Chicago (ONE)
Canada   : Montreal Exchange
Mexico: Mexican Derivatives Exchange

Europa:
Belgia: Euronext Brussels (Belfox)
England   : Intercontinental Exchange (ICE, IPE), LIFFE
Frankrike: Euronext France ( MATIF, MONEP)
Tyskland: Eurex (DTB)
Italia: Borsa Italiana (IDEM)
Nederland: Euronext NL Derivatives (FTA)
Spania : Spanish Futures & Options Exchange (MEFF)
Sverige: Stockholm Derivatives Exchange (OMS)
Sveits: EUREX (SOFFEX)

Asia
Australia : Sydney Futures Exchange (SNFE)
Hong Kong: Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
India: National Stock Exchange of India (NSE)
Japan: Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN)
Singapore: Singapore Exchange (SGX)
Sør Korea: Korea Stock Exchange (KSE)

Om futures

En futurekontrakt er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge et
underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden.

Råvarehandel

Ailant Finance tilbyr handel i råvarer i form av råvarederivater, eller finansielle kontrakter knyttet til råvarepris.
Oppgjør av råvarederivater skjer i kontanter og ikke ved fysisk levering av råvaren.  Du kan blant annet handle i råvarederivater som råolje, oljeprodukter,jordbruksprodukter og metaller.

# # #

Advisory and asset management to corporate and private clients. Providing trading in
global markets.
End
Source:Ailant Finance SA
Email:***@ailantfinance.com Email Verified
Zip:WC1N 3XX
Tags:Ailant Finance, Online Handel, Forvaltning, Råvarer, Investering, Sparing
Industry:Financial, Banking, Business
Location:London City - London, Greater - England
Account Email Address Verified     Account Phone Number Verified     Disclaimer     Report Abuse
ailant finance News
Trending
Most Viewed
Daily NewsLike PRLog?
9K2K1K
Click to Share