EloQ Communications ký Bộ quy tắc về Đạo đức và Trách nhiệm Truyền thông

 
HO CHI MINH, Viet Nam - July 7, 2020 - PRLog -- EloQ Communications, agency chuyên về quan hệ công chúng và tiếp thị tại Việt Nam, đã ký Bộ quy tắc Đạo đức và Trách nhiệm trong ngành Truyền thông. Bộ quy tắc này do Tổ chức Diễn Đàn Truyền thông Thế giới (WCFA) khởi xướng nhằm khuyến khích phát triển các hoạt động truyền thông một cách có trách nhiệm và bền vững trong mùa dịch COVID-19, cũng như để bắt kịp với xu hướng liên tục thay đổi của ngành truyền thông.

"Khi công chúng ngày càng quan tâm đến các khía cạnh đạo đức và phát triển bền vững thì việc thực hiện những hoạt động truyền thông đơn thuần không còn là đủ, mà những công ty truyền thông và những người hành nghề quan hệ công chúng ngày nay phải làm đúng theo với xu hướng mới này.' Tiến sĩ Clāra Ly-Le, Giám đốc điều hành của EloQ Communications, chia sẻ.

Với tư cách là thành viên của Hiệp hội Quan hệ công chúng và Truyền thông Đông Nam Á (PRCA SEA), EloQ đang tuân thủ bộ quy tắc ứng xử của PRCA Đông Nam Á (https://news.eloqasia.com/?p=88) trong việc duy trì các giá trị đạo đức và tính chuyên nghiệp trong các dự án PR và truyền thông. Tính đến thời điểm này, EloQ Communications đã ghi tên mình vào hai bộ quy tắc ứng xử được công nhận ở quy mô quốc tế.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.eloqasia.com/vi/.

Contact
18A Nam Quoc Cang
Ho Chi Minh, Vietnam
***@eloqasia.com
End
Source: » Follow
Email:***@eloqasia.com
Posted By:***@eloqasia.com Email Verified
Tags:Eloqasia
Industry:Business
Location:Ho Chi Minh - Ho Chi Minh - Viet Nam
Account Email Address Verified     Account Phone Number Verified     Disclaimer     Report Abuse
EloQ Communications News
Trending
Most Viewed
Daily NewsLike PRLog?
9K2K1K
Click to Share