Persbericht (15 mei 2024):Netflix-model voor auto's onder vuur, gedupeerde abonnees starten actie tegen Lynk & Co

Abonnementhouders Lynk & Co 01 klagen al langer op internetfora over wanorde in de administratie van Lynk & Co waardoor zij ernstige schade ondervinden. De Vereniging collectieve consumentenbelangen (VCC) is namens een deel van hen overgegaan tot juridische actie tegen Lynk & Co. De VCC heeft een advocaat ingeschakeld om hun grieven bij Lynk & Co Sales Netherlands B.V. aan te kaarten en compensatie te verlangen. De VCC roept (voormalige) abonnementhouders van de Lynk & Co 01 tot deelname
DEN HAAG, Netherlands - May 15, 2024 - PRLog -- Abonnementhouders van de Lynk & Co 01 klagen [1] al langer op internetfora over wanorde in de administratie van Lynk & Co waardoor zij ernstige schade ondervinden. De Vereniging collectieve consumentenbelangen (VCC) is namens een deel van hen overgegaan tot juridische actie tegen Lynk & Co. De VCC heeft een advocaat ingeschakeld om hun grieven bij Lynk & CO Sales Netherlands B.V. aan te kaarten en compensatie te verlangen.

De VCC roept (voormalige) abonnementhouders van de Lynk & Co 01 op om zich bij de actie aan te sluiten via kosteloze registratie op haar
website.

De Zweeds-Chinese autogigant Lynk & Co (onderdeel Geely Group) biedt sinds juni 2021 in Nederland (via Lynk & Co Sales Netherlands B.V.) de in China geproduceerde plug-in hybride personenauto's van eigen merk Lynk & Co 01 aan via een mobiliteitsdienst. Daarbij krijgt de consument via een maandelijks abonnement van Lynk & Co het gebruiksrecht op een auto om zelf te gebruiken en/of te delen met anderen via een bijbehorende applicatie. Lynk & Co werd bij de start in 2020 door de Nederlandse pers nog aangeduid als "het toekomstige Netflix voor de auto".[2] In april 2024 had Lynk & Co al meer dan 18.000 Lynk & Co 01 voertuigen geregistreerd[3].  In 2021 bedroeg de omzet van Lynk & Co Sales Netherlands B.V. ruim € 9 miljoen. Jaarstukken van latere jaren zijn nog niet gepubliceerd.

Klachten over Lynk & Co

Vanaf maart 2024 zagen de abonnementhouders van Lynk & Co zich plotseling geconfronteerd met hoge rekeningen van Lynk & Co en melden veelvuldig andere problemen. Het gaat om de volgende geregistreerde klachten (zie ook bijlage 1 met voorbeelden):
 1. Te laat of niet verstuurde verkeers- en parkeerboetes ruimschoots na het verloop van de bezwaar- en beroepstermijn. De abonnees kunnen hierdoor geen bezwaar maken. Gemiddeld gaat het om € 275-350 aan verkeers-en parkeerboetes per gebruiker.
 2. Het doorbelasten van verkeers- en parkeerboetes met verhoging door het CJIB en  administratiekosten. Lynk & Co Sales Netherlands B.V. moet als kentekenhouder op basis van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) de boete tijdig voldoen.
 3. Laattijdig doorbelasting van onduidelijke en niet adequaat gespecificeerde kosten    zoals "kosten ivm autoconditie" ruim 30 dagen na inlevering van de auto. Volgens het retourformulier mag de abonnementhouder bij uitblijven van een reactie van Lynk & Co Sales Netherlands B.V. binnen 30 dagen na inlevering er van uit gaan dat 'het goed is'.
 4. Facturatie- en incassoproblemen van maandbedragen: niet of onjuist facturatie aan  abonnementhouders, onjuiste factuurbedragen en facturen voor andere kentekens    zijn veel gemelde problemen.
 5. Niet-kloppende afrekening van aanvullend gerekende kilometers buiten het        abonnement om. Kilometers boven 15.000 per jaar gereden vallen buiten het        maandelijkse abonnement en dienen afgerekend te worden tegen 0,15ct per  kilometer.
 6. De niet-werkende app van Lynk & Co waarmee de abonnementsauto kon worden  verhuurd aan derden en zo aanvullende inkomsten gegenereerd konden worden.
 7. Geen vergoeding ontvangen van Lynk & Co Sales Netherlands B.V. voor        gerealiseerde verhuuropbrengsten van de auto via de app.
 8. Trage uitbetaling van voorgeschoten kosten door abonnementhouders.
 9. Laattijdige doorbelasting/afrekening van aanvullend gerekende kilometers buiten het jaarlijkse toegestane abonnement om:
 • Ruim na einde van het abonnement;
 • Niet afgerekend binnen 12 maanden bij vervanging van de auto na 1-1,5 jaar door Lynk & Co Sales Netherlands B.V.

De klachten bleken stuk voor stuk veroorzaakt door de wanordelijke administratie van Lynk & Co Sales Netherlands B.V. Zo heeft Lynk & Co Sales Netherlands B.V. het jarenlang nagelaten om in het RDW-kentekenregister de abonneehouder als van de Lynk & Co 01 te registreren. Volgens de Wahv is de huur- of leasemaatschappij hiertoe verplicht bij langdurige terbeschikkingstelling aan gebruikers.[4] Hierdoor bleef de abonnementhouder onkundig van tegen hem lopende boetes, die later wel door Lynk & Co aan hem werden doorberekend.

Op het facebook-forum van Lynk & Co in Nederland en België[5] bleek dat een groot aantal klanten ontevreden is over de behandeling door Lynk & Co. Uit een enquête gehouden onder leden op het forum medio maart 2024 bleek dat meer dan 250 (voormalige) abonnementhouders een of meer problemen hebben ervaren als gevolg van de wanordelijke administratie van Lynk & Co en bereid waren zich aan te sluiten bij een collectieve juridische actie. Het autoblog Dagelijks Auto publiceerde de enquêteresultaten op 20 maart 2024.[6]

Collectieve actie tegen Lynk & Co

De klachten hebben inmiddels geleid tot een collectieve claimactie tegen Lynk & Co namens (voormalige) abonnementhouders. Deze claimactie wordt gecoördineerd door de VCC. De VCC heeft inmiddels een advocaat verzocht om Lynk & Co Sales Netherlands B.V. aan te spreken. De totale schade voor abonnementhouders door de wanordelijke administratie van Lynk & Co van enkel laattijdig doorbelaste verkeers- en parkeerboetes kan volgens de VCC oplopen tot ruim € 7,5 miljoen. Zij heeft begin mei 2024 een WOO-verzoek ingediend bij het CJIB om het werkelijke bedrag aan Lynk & Co kentekens opgelegde verkeersovertredingen vanaf juni 2021 te achterhalen.

De VCC en haar advocaat hebben een achtergronddocument opgesteld, met gedetailleerde en gedocumenteerde informatie over de klachten over Lynk & Co en de collectieve claimactie. Indien gewenst kan inzage in dit document worden gegeven. Hiervoor kunt u zich wenden tot de VCC.

Contactgegevens VCC tref u hieronder aan. In de downloadbare bijlage voorbeelden van gemelde klachten door geregistreerde deelnemers.

[1] In de bijlage staat een lijst van de gemelde problemen.

[2] Lynk & Co: wordt dit de Spotify of Netflix van de autowereld? (elle.com) . Artikel van magazine Elle gepubliceerd online op 20-10-20

[3] Zie ook https://allecijfers.nl/auto/lynk-and-co-01/

[4] Mvt Whav, Tweede Kamer vergaderjaar 1987-1988 20329, nr 3.

[5] Lynk&Co forum Nederland & Lynk&Co forum België | Facebook (https://www.facebook.com/groups/572973840484500)

[6] Blog Dagelijks Auto van 13 en 20 maart 2024 (https://%20https/www.dagelijksauto.nl/autonieuws/problemen-bij-lynk-co-klanten-in-opstand)

Contact
Jan van Es
***@lynkclaimactie.nl
EndLike PRLog?
9K2K1K
Click to Share