Tablo wonn Mwa Istwa Nwa pou konsantre sou wòl Ayisyen Ameriken yo nan Sid Florid 2023

Tablo wonn Mwa Istwa Nwa pou konsantre sou wòl Ayisyen Ameriken yo nan rejyon twa konte Sid Eta Florid vandredi 17 fevriye 2023 nan Chanm Komès Ayisyen Ameriken an. Antre nan evènman demaraj la nan katye jeneral HACCM nan Fort Lauderdale.
By: Chanm Komès Ameriken Ayisyen
 
FT. LAUDERDALE, Fla. - Feb. 1, 2023 - PRLog -- Tablo wonn Mwa Istwa Nwa pou konsantre sou wòl Ayisyen Ameriken yo nan Sid Florid ak biznis, vandredi 17 fevriye 2023 apati 11:30 a.m. rive 1:00 p.m. nan Chanm Komès Ameriken Ayisyen an, ki fèk sitiye 3472 NE 5th Ave Unit 8, Fort Lauderdale, FL 33334.

Evènman an se $5 pou manm yo ak $12 pou envite yo epi ouvè a piblik la epi li pral yon pwogram entèaktif vivan ki kouvri Rasin Ameriken Ameriken ak tèm nasyonal "Rezistans Nwa" ane sa a. Chanm a pral bay rafrechisman limyè ak ti goute. Yo ankouraje patisipan yo pou yo pote manje midi sak mawon yo.

Pwoblèm kle yo te soulve pandan diskisyon an pou enkli dimansyon jenerasyon revni pou kreyatè Nwa yo, baryè pou finansman, ak aksè a opòtinite.

Pou patisipe nan evènman an, kontakte Ofisye Enfòmasyon Piblik, Djenane St Fleur Gourgue lè w rele (954) 638-8321, voye yon imèl bay djstfleur@haamcc.com. HAAMCC sitiye nan 3472 NE 5th Ave Unit 8, Fort Lauderdale, FL 33334, bò solèy leve nan I-95 ak 1 mil nan lwès Oakland Park Boulevard.

Konsènan Chanm Komès Ayisyen Ameriken an
https://www.haamcc.com
Chanm Komès Ayisyen Ameriken an adopte yon apwòch kolaboratif pou travay ak gouvènman ak antite kominotè pou pwosperite. Chanm lan se yon òganizasyon 501(c)(6) san bi likratif ki finanse atravè kotizasyon manm, envestisman ak revni ki pwodui nan pwogram ak evènman yo.

Djenane StFleur Gourgue, Public Information Officer
Tel: 954-638-8321
E: info@haamcc.com | W: www.haamcc.com
Haitian American Chamber of Commerce, 3472 NE 5th Avenue, Unit 8, Fort Lauderdale 3334

Contact
Djenane StFleur Gourgue, Public Information Officer
***@haamcc.com
954-638-8321
End
Source:Chanm Komès Ameriken Ayisyen
Email:***@haamcc.com
Tags:#BlackHistoryMonth
Industry:Business
Location:Ft. Lauderdale - Florida - United States
Account Email Address Verified     Account Phone Number Verified     Disclaimer     Report Abuse
South Florida PR Network News
Trending
Most Viewed
Daily NewsLike PRLog?
9K2K1K
Click to Share