Suomen Ilmastoliitto Ry; Kuntien, Kaupunkien ja Yritysten yhteenliittymä Ilmaston puolesta

Yhdessä voimme tehdä enemmän. Ilmastoliitto kerää yhteen jäsenistönsä; kaupunkien, kuntien sekä yritysten ilmasto lupaukset.
By: Suomen Ilmastoliitto Ry
 
HELSINKI - April 30, 2022 - PRLog -- Tavoitteet ja manifesti

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää suunnitelmallista toimintaa ja hyvää yhteistyötä alan toimijoidenkesken. Myös tietoisuutta ilmastonmuutoksesta tulee lisätä niin päättäjien, virkamiesten, yhteistyökumppanien kuin suurenkin yleisön keskuudessa.
Ilmastoliitto ry toteuttaa tätä seuraavilla toimenpiteillä:
  • Ilmastoliitto seuraa toimialaan liittyvää kehitystä aktiivisesti eri maissa.
  • Ilmastoliitto jakaa puolueetonta ja ajankohtaista tietoa toimialasta jäsenistölle ja yleisölle.
  • Ilmastoliitto osallistuu alan säädösten, menettelytapojen ja teknologian kehittämiseen lausunto- ja  työryhmätöiden kautta.
  • Ilmastoliitto ylläpitää yhteyksiä jäsenistöön sekä sidosryhmiin ja toimialan muihin valtakunnallisiin ja ulkomaisiin järjestöihin.
  • Ilmastoliitto tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa viestintää ja tiedotusta tiedotusvälineissä, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, seminaareja, kursseja ja näyttelyjä, opinto- ja messumatkoja, osallistumalla muiden järjestämiin tilaisuuksiin, julkaisemalla tiedotteita sekä ylläpitämällä www-sivuja -sekä ilmastouutiskanavia.
  • Ilmastoliitto neuvoo jäsenistöään alan kaupallisissa, hallinnollisissa, teknisissä ja ympäristöllisissä  kysymyksissä.
  • Ilmastoliitto osallistuu erilaisiin hankkeisiin ja yhteistyöprojekteihin.
  • Ilmastoliitto jakaa vuosittaisen Suomen ilmastoteko -palkinnon Suomessa toimivalle yritykselle tai yhteisölle tunnustuksena erinomaisesta ja menestyksellisestä toiminnasta.

Manifesti

Maailma muuttuu seuraavan 20 vuoden aikana enemmän, kuin mitä se on muuttunut edellisen 100 vuoden aikana. Ilmastolitto ry:n keskeinen tehtävä on tehdä muutoksesta omalta osaltaan mahdollisimman hyvää ja ennen kaikkea kestävää. Visiona meillä on luoda edellytyksiä kestävälle suomalaiselle ilmastomuutokselle siten, että vastuullisuus ja ympäristö otetaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän liittyy yhdessä tekeminen ja aito tahto muuttaa maailmaa paremmaksi, ei pelkästään meille vaan myös tuleville jälkipolville. Meidän tulee asettaa tavoitteet korkealle ja kaikin voimin pyrkiä saavuttamaan ne näyttäen samalla muulle maailmalle, että meillä osataan ja mennään sanoista tekoihin. Tähän tarvitaan rohkeita ja uskaliaita ihmisiä, jotka päättäväisesti menevät kohti parempaa huomista.

Meidän tulee väsymättä lisätä tietoisuutta ja tehdä arjen pieniä tekoja joka päivä, jotta päättäjät, virkamiehet, yhteistyökumppanit ja suuri yleisö voi luoda kestävää tulevaisuutta, voi toimia kestävästi tulevaisuus huomioiden. Tätä tarkoitamme, kun sanomme edistävämme ilmastotietoisuutta ja tätä tarkoitamme, kun sanomme rakentavamme parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta meille ihmisille ja ympäristölle.

Verkossa palvelemme osoitteessa http://www.ilmastoliitto.fi, sekä sosiaalisessa mediassa osoitteessa https://www.facebook.com/ilmastoliitto

Contact
Suomen Ilmastoliitto Ry
***@ilmastoliitto.fi
End
Source:Suomen Ilmastoliitto Ry
Email:***@ilmastoliitto.fi
Tags:Ilmastoliitto
Industry:Non-profit
Location:Helsinki - Uusimaa - Finland
Subject:Companies
Account Email Address Verified     Account Phone Number Verified     Disclaimer     Report AbuseLike PRLog?
9K2K1K
Click to Share