Viza | New Book of Poetry by Hamdi Meça

 
 
Viza, Poetry by Hamdi Meça
Viza, Poetry by Hamdi Meça
 
Spread the Word
Listed Under

Tag:
* Poetry

Industry:
* Publishing

Location:
* Brussels - Brussels - Belgium

Subject:
* Products

BRUSSELS - March 20, 2019 - PRLog -- Hamdi Ismail Meça is one of the most renowned authors in Albania. He was born on September 6th, 1952 (Kruja- Albania). He is a poet, prose writer, publicist, essayist, publisher, and scholar. He has obtained a university degree in Language and Literature and during his career, he obtained other qualifications as well. During 40 years he had authored over 40 volumes in prose and poetry.

The author and his creativity have been rewarded with prestigious prizes, he has been honored and received many national and international honorary titles. The poems have been translated into several languages and published in several countries outside Albania.

SI KUJTIM NGA FËMIJËRIA IME

Libri me poezi "VIZA" bëhet për fëmijë të vegjël e të rinj adoleshentë, nëse ti lexues i moshave të tjera me qejf ia jep këtë libër ta lexojë fëmijës së vogël dhe të riut adoleshent brenda vetes tënde. Autori ia ka arritur qëllimit po qe se gjatë leximit ndodh ndonjë rotacion metamorfoze. Sido që të jetë, ju lutem, sillni ndërmend ose parasysh poezinë "IF", të nobelistit anglez Rudyard Kipling (1865-1936), të cilit ia kushtoj librin "VIZA", edhe si kujtim nga fëmijëria ime. Ishte vitit 1962, shek XX, isha vetëm 10 vjeç, kur në librarinë e vendlindjes turistike, Kruja (Albania) bleva "LIBRI I XHUNGLËS" të Kiplingut, të cilin e ruaj edhe sot në zanafillën e bibliotekës sime.

Faleminderit!

Flas Me Shpirtin Tim

O shpirt,
bulëza ajri dhe pika shiu,
gjithnjë e shpërndafshin
këtë himn njeriu.

Më tepër dhe se nënën, dhe se tim atë,
o shpirt, dua Zotin, Hyjin në qiej lart.
Më tepër dhe se gjyshërit  dhe tjetër kënd,
o shpirt, dua Zotin, Hyjin mbaj ndërmend.
Më tepër dhe se fëmijët, jetën u fal,
o shpirt, dua Zotin, Hyji më mban gjallë.
Më tepër dhe se veten dhe çdo frymëzim,
o shpirt, dua Zotin, Hyji s'ka krahasim.
Më tepër dhe se gruan që çel dhe lulet,
o shpirt, dua Zotin, Hyjit i përulem.
Më tepër dhe se vendin që quhet atdhe,
o shpirt, dua Zotin, Hyjin në Arsh atje.
Më tepër dhe se botët, tjetrën dhe këtë.
o shpirt, dua Zotin, Hyji më jep çdo gjë.
Më tepër dhe se fetë, çdo engjëll, çdo shenjt,
o shpirt dua Zotin, Hyjin tim drejtpërdrejt.
Hatri se përse Zotin? Askujt nuk i mbetet,
të Zotit jemi, të Hyjit janë jetët.

O shpirt,
kjo që ndjej e shkruaj dhe në letër,
Zoti e pranoftë,
nuk dua gjë tjetër.


Author: http://www.aquillrelle.com/authorhamdi.htm
To order:http://www.lulu.com/shop/hamdi-me%C3%A7a/viza/hardcover/p...
End
Email:***@yahoo.com
Tags:Poetry
Industry:Publishing
Location:Brussels - Brussels - Belgium
Subject:Products
Account Email Address Verified     Account Phone Number Verified     Disclaimer     Report Abuse
Page Updated Last on: Mar 21, 2019
Aquillrelle News
Trending
Most Viewed
Daily NewsLike PRLog?
9K2K1K
Click to Share