303 BETEJA TË ÇMENDURA | Poetry by Hamdi Meça

 
 
303 BETEJA TË ÇMENDURA
303 BETEJA TË ÇMENDURA
BRUSSELS - Dec. 23, 2018 - PRLog -- Hamdi Ismail Meça is one of the most renowned authors in Albania. He was born on September 6th, 1952 (Kruja- Albania). He is a poet, prose writer, publicist, essayist, publisher, and scholar. He has obtained a university degree in Language and Literature and during his career, he obtained other qualifications as well. During 40 years he had authored over 40 volumes in prose and poetry. The author and his creativity have been rewarded with prestigious prizes, he has been honored and received many national and international honorary titles. The poems have been translated into several languages and published in several countries outside Albania.

vetja ime

nuk
bëj
gjë
tjetër
thjesht
mësoj

kuptoj
zërat
dhe
fjalët

autori

303 LUMENJ

Beteja e poetit me dhimbjet është betejë e vështirë dhe e përkryer njëherazi. Është betejë e vështirë sepse ai duhet t'i përballojë, t'i mundë, t'i pushtojë dhe t'i përkthejë ato në lumturi të bukura. Dhe, me librin "303 Beteja të Çmendura", Hamdi Meça i ka përballuar, i ka mundur, i ka pushtuar, dhe i ka përkthyer dhimbjet në lumturi të bukura 303 herë, duke krijuar kështu 303 lumenj, të cilët, nëse i gjejnë të hapura dyert e mendjes dhe të shpirtit, do të krijojnë detin e madh të lumturisë te çdo njeri. Prof. Dr. Ukë ZENEL Buçpapaj


Author: http://www.aquillrelle.com/authorhamdi.htm

To order: http://www.lulu.com/shop/hamdi-me%C3%A7a/303-beteja-t%C3%...
End
Email:***@yahoo.com
Tags:Aquillrelle
Industry:Publishing
Location:Brussels - Brussels - Belgium
Subject:Products
Account Email Address Verified     Account Phone Number Verified     Disclaimer     Report Abuse
Aquillrelle News
Trending
Most Viewed
Daily NewsLike PRLog?
9K2K1K
Click to Share