Knut Harald Nylænde bekrefter: Moxie AS hadde et nytt sterkt år i 2013. Også 2014 utvikler seg sterkt

By: Moxie AS
 
OSLO, Norway - Oct. 22, 2014 - PRLog -- Tidligere i år hadde det norske eiendoms- og investeringskonsernet Moxie AS sitt 15 års jubileum. Omtrent samtidig la konsernet frem meget gode tall for 2013. Selskapets overskudd for 2013 kom opp i 11,2 millioner kroner bare litt bak det foregående rekordåret.

Samtidig økte soliditeten til mer enn åtti prosent. Den bokførte egenkapitalen økte til 80,1 millioner kroner etter avsatt utbytte til aksjeeier på fem millioner kroner. I tillegg fremgår det av regnskapet at det er betydelige merverdier i konsernet og tilknyttede selskaper blant annet i opsjonsporteføljen.

«Spesielt siste del av 2013 bidro til å løfte resultatet» sier eier og konsernsjef Knut Harald Nylænde. «Den positive utviklingen har fortsatt med full tyngde gjennom 2014» uttaler han videre.

En av de største utfordringene fremover er å prioritere mellom de flere hundre prosjekter og muligheter som presenteres i løpet av et år via et relativt stort nettverk av gründere, investorer og andre forretningsforbindelser.

«For vår organisasjon er dette en stor utfordring, selv om det egentlig er et luksusproblem. Vi ser oss nødt til å foreta harde prioriteringer og vi må stadig oftere si nei til ganske gode prosjekter. Fordelen er at vi kan velge fra øverste hylle» legger Nylænde til.

Moxie investerer sammen med partnere fortrinnsvis i oppstartselskaper og selskaper som initielt er små, og som har et stort vekstpotensial både i Norge og i utlandet. Et annet investeringskriterium er at selskapet vil kunne få en unik markedsposisjon gjennom blant annet patenter, design, avtaler, copyright, domener, e.l..

Disse selskapene kan foruten finansielle ressurser få tilført betydelige bidrag til utviklingen gjennom bruk av Moxies nettverk av partnere og støttespillere innen de fagområder som er nødvendig for å lykkes kommersielt, herunder økonomi, salg/markedsføring, strategi, ledelse, jus, mv., - både i Norge og internasjonalt.

Moxie søker stadig etter aktuelle partnere og nøkkelpersonell for våre bedrifter og investeringer. Spesielt søkes ressurspersoner som har gjennomføringsvilje og -evne og som ønsker å ta en aktiv rolle i tidligfase-selskaper og videreutvikle disse ved å bygge realverdier og arbeidsplasser.

Kontakt: Knut Harald Nylænde, telefon + 47 47 00 00 00 og e-post knut@moxie.no.

Mer informasjon om Moxie AS

Moxie AS ble etablert 15. april 1999 av Knut H. Nylænde. Selskapet har hatt en sterk utvikling fra et lite oppstartfirma til det solide og ekspansive konsernet Moxie er i dag. Fremgangen har for det meste vært konstant og sterk. Nylænde har bakgrunn som statsautorisert revisor samt CFO og konsernsjef i et større investerings- og handelsselskap.

Se ellers: www.moxie.no og www.knutnylaende.no samt www.linkedin.com/in/knutharaldnylaende

Contact
Knut Harald Nylænde
***@moxie.no
End
Email:***@moxie.no
Tags:Knut Harald Nylænde, Selskap, Investerings, økonomi, Moxie AS
Industry:Financial, Investment
Location:Oslo - Oslo - Norway
Subject:Earnings
Account Email Address Verified     Account Phone Number Verified     Disclaimer     Report AbuseLike PRLog?
9K2K1K
Click to Share