CEO Knut Harald Nylænde bekrefter: Moxie AS økte overskuddet med over hundre prosent

By: Moxie AS
 
Sept. 23, 2013 - PRLog -- Investerings- og rådgivingsselskapet Moxie AS hadde nok et godt år i 2012. I morselskapet økte overskuddet etter skatt til MNOK 15,8 i 2012 fra MNOK 7,2 i 2011. Overskuddet økte dermed med 119 %.

Soliditeten bedret seg også til nærmere 80 prosent. Den bokførte egenkapitalen er på MNOK 74. I tillegg er det ifølge styrets årsberetning ”betydelige merverdier i datterselskaper og tilknyttede selskaper”.

Om 2013 uttaler styret at dette året ”ser også ut til å bli et godt år for morselskapet og konsernet”.

Selskapet har kontorer i Vika Atrium i Oslo. Moxie AS er også engasjert i flere virksomheter andre steder i Norge og i utlandet.

Moxies aktiviteter spenner over forskjellige bransjer som handel, teknologi, verdipapirer, konsulenttjenester og fast eiendom. Moxie har investert betydelig i virksomheter som satser på fremtidsrettet forskning og utvikling. Typiske investeringsobjekter er nystiftede selskaper og selskaper i en tidlig utviklingsfase, samt selskaper som har restruktureringsbehov.

Knut Harald Nylænde sier: ”Resultatet er noe i overkant av forventningene og styret anser at resultatet er akseptabelt”. Videre uttaler han: ”Det som jeg er mest fornøyd med er at den langsiktige utviklingen for Moxie er i samsvar med de definerte målsettingene.”.

Avslutningsvis påpeker Nylænde at han alltid er forberedt på tilbakeslag for enkelte investeringer, men at en viktig kvalitet for et investeringsselskap som Moxi er å være forberedt på og ha evne til å håndtere slike situasjoner. ”I tillegg til å sikre enkelte ekstremt gode investeringer er dette med på å bidra til fortsatt fremgangsrike år for gruppen”, sier Nylænde.

++++++

Tilleggsinformasjon om Moxie AS

Selskapet ble startet for 14 år siden av Knut Harald Nylænde som har bakgrunn som statsautorisert revisor og har blant annet operativ erfaring fra stilling som CEO i et større, norskbasert handels- og investeringsselskap.
End
Email:***@helmword.com Email Verified
Tags:Moxie AS, Knut Harald Nylænde, Investering
Industry:Investment
Location:Oslo - Norway
Subject:Earnings
Account Email Address Verified     Account Phone Number Verified     Disclaimer     Report Abuse
Helmword Ltd. PRs
Trending News
Most Viewed
Top Daily NewsLike PRLog?
9K2K1K
Click to Share