Türkiye’deki Üniversiteler Çevrimiçi Şekilde Kullanabilecekleri Kaynakları Talep Ediyorlar

Türkiye’deki Üniversiteler Çevrimiçi Şekilde Kullanabilecekleri (Online) Kaynakları Talep Ediyorlar
 
 
Spread the Word
Listed Under

Tags:
* Education
* University
* Turkey
* Students
* Mobile

Industry:
* Education

Location:
* England

Subject:
* Projects

June 1, 2012 - PRLog -- Encyclopædia Britannica tarafından bugün yayınlanan rakamlar Türkiye’deki öğrencilerin çevrimiçi şekilde kullanabilecekleri nitelikli kaynakları talep ettiklerini gösteriyor.

Britannica Online sitesinin Türkiye’deki üniversitelerin erişimine ücretsiz şekilde sunulduğu Nisan ayından bu yana, öğrencilerin yaptıkları arama sayıları dikkat çekici. Özellikle öğrencilerin ödevlerine ve sınavlarına yardımcı olacak çevrimiçi kaynak arayışına girmeleri sebebiyle; site üzerinden gerçekleşen arama sayısı, aylık 1,5 milyonun üzerine ulaşmıştır.

Nisan ayında başlatılan ve yaklaşık iki milyon öğrencinin nitelikli İngilizce içeriğe erişimini sağlayan bir e-öğrenme projesi kapsamında; Türkiye’nin önde gelen 140’tan fazla üniversitesi Britannica Online sitesini test etmektedir.

Çevrimiçi araştırma konusunda öğretmenleri, eğitmenleri ve öğrencileri farklı düşünmeye teşvik eden bu proje kapsamında ayrıca, yüksek öğrenim kurumları, bir ikon halini almış 32 ciltlik Britannica ansiklopedisinin basımına son verilmesinden sonra Britannica çevrimiçi yayınlarını test etmişlerdir. Yüksek kullanım oranları ise mobil ve online çağa geçişin ne kadar hızlı gerçekleştiğinin göstergesidir.

Britannica Online Academic Edition sitesi İnternette yaygın şekilde bulunabilecek diğer çevrimiçi kaynaklardan farklı olarak, Türkiye’deki öğrencilerin güvenilir ve doğruluğu kontrol edilmiş çevrimiçi materyalleri kullanarak araştırma yapabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Öğrenciler hem kampus içinden hem de dışından bu materyallere erişebilmektedir ve bu projeyle birlikte, öğrencilere çalışmalarını ilerletmeye ve kazanımlarını arttırmaya yardımcı olacak gerçek bilgiler, çevrimiçi içerik ve etkileşimli materyaller sağlanarak sonuçlar takip edilmektedir.  

Britannica’nın İş Geliştirme Müdürü Ersen Erdem’in ifadesiyle: “Britannica’nın e-öğrenme projesini başlattığımızdan bu yana Türkiye’deki öğrencilerin projeye gösterdikleri ilgiden oldukça etkilendik ve şaşırdık. Rakamlar ülke genelindeki üniversite öğrencilerinin çevrimiçi güvenilir eğitim materyallerine erişimleri noktasında gerçek bir arzunun ve ihtiyacın olduğunu ortaya koymaktadır.

Türkiye’deki üniversitelerin, önemli bir sınav dönemine girdiğimiz şu evrede nitelikli çevrimiçi materyallere erişim sağlayarak öğrencilerine gerçekten yardımcı olacaklarına eminiz.”

Britannica Academic Distribütörü Tan Çağlayan’a göre ise: “Son yıllarda öğrencilerin çalışmalarında çevrimiçi ve mobil kaynaklara erişmek ve bu kaynakları talep etmek noktasında gerçek bir hamle gerçekleştirdiklerini görmekteyiz. Türkiye’deki öğrencilerin günümüzde kampus ortamlarında yaygın şekilde kullanmaya başladıkları yeni mobil cihazlarla birlikte, öğrencilere araştırma becerilerini geliştirme şansı sunmaktan ve çalışmalarında onlara yardımcı olmaktan ötürü oldukça heyecanlıyız.”  

Britannica online sitesine Mayıs 2012’nin sonuna kadar ücretsiz olarak erişilebilecektir. Bu hizmete abone olmak isteyen üniversitelerin ve yüksek okulların ayrıntılı bilgi için  www.britannica.co.uk adresini ziyaret etmeleri gerekmektedir.Halen projeden yararlanan üniversiteler şunlardır;


Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi

Şişli Etfal Araştırma ve Eğitim Hastanesi

Selçuk Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Muğla Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi
Ondokuzmayıs Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

Sayıştay Başkanlığı
Mimar Sinan Ü. Güz. San. Fak.
İzmir Ekonomi Ü.
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
Rize Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Rekabet Kurumu
Kafkas Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Polis Akademisi
Kırıkkale Üniversitesi

Piri Reis Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Harran Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi
Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Maliye Bakanlığı
İstanbul Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
İzmir Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Kara Harp Okulu
Süleyman Demirel Üniversitesi
Bilecik Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Süleyman Şah Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
TAEK
Kırklareli Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
TC Merkez Bankası;
Lefke Avrupa Üniversitesi
Turgut Özal Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Muş Alparslan  Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Acıbadem Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Anayasa Mahkemesi Kütüphanesi
Erciyes Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gedik Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gedik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Maden tetkik ve Arama Gen. Md. (MTA)
Pamukkale Üniversitesi
Gazikent Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
GATA - Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Akdeniz Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Gediz Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
Melikşah Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
İstanbul Bilim Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
Mevlana Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Iğdır Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Atilim Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
İstanbul Şehir Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Atatürk Öğretmen Akademisi


**********
End
Source:
Email:***@britannica.co.uk Email Verified
Tags:Education, University, Turkey, Students, Mobile
Industry:Education
Location:England
Subject:Projects
Account Email Address Verified     Account Phone Number Verified     Disclaimer     Report Abuse

Daily News
Weekly News
PTC News

Jun 01, 2012 NewsLike PRLog?
9K2K1K
Click to Share