Mångmiljonprojekt beviljat för forskning om minskad negativ stress

Forskare vid Högskolan i Skövde får 3,8 miljoner kronor i bidrag från KK-stiftelsen. Projektet ska undersöka om en återhämtningsfåtölj, som kombinerar massage med ett avslappningsprogram, bidrar till att minska negativ stress.
 
 
gothia_science_park
gothia_science_park
 
Spread the Word
Listed Under

Tags:
Stresshantering
Stress
Forskning

Industry:
Health

Location:
Sweden

Subject:
Projects

Feb. 21, 2012 - PRLog -- Sömnproblem, ångest och infektionskänslighet är problem som ofta kan relateras till olika former av negativ stress. Det finns ett stort behov av att utveckla evidensbaserade metoder för att hantera stressen och minska förekomsten av de problem som den för med sig. Nu får en grupp forskare vid Högskolan i Skövde 3,8 miljoner kronor av KK-stiftelsen för studera ett stresshanteringsprogram som består av massage och mental träning.
Gruppen vid Högskolan i Skövde består av forskarna Kerstin Uvnäs Moberg, Anette Ekström, Mikael Harlén och Linda Handlin. Första delmålet i deras projekt är att göra en vetenskaplig utvärdering av den faktiska stressreducerande effekten av de massagestolar som många arbetsgivare installerar på olika arbetsplatser.
Hälsa är ekonomi
- Hälsa är ekonomi och det känns väldigt bra att KK-stiftelsen satsar på vårt projekt som ett av de 20 som finansieras i denna omgången. Totalt var det 79 ansökningar. Nu börjar arbetet med att tillsammans med Promas och Lars-Eric Uneståhl vid Skandinaviska ledarhögskolan, detaljplanera projektet, säger Anette Ekström och öppnar dörren för fler företag att delta i projektet.
- Vi söker fler företag som är intresserade av att delta i projekt med sin personal. Vi behöver en stor grupp av personer som kan delta i testerna med återhämtningsfåtöljerna. Jag har stor tilltro till att projektet resulterar i kunskap om hur vi kan öka människor välbefinnande och hälsa, och att vi kan kunskapen sen kan användas i företag, inte minst förebyggande, slutar Ekström.
60 miljoner i FoU-medel
Åsa Björk, ansvarig för samverkansplattformen Open Arena vid Gothia Science Park, är nöjd med KK-stiftelsens beslut.
- Vårt uppdrag är att initiera och stödja samverkan för hållbar utveckling av kunskap, kompetens och verksamheter inom IT och teknikområdet. Därigenom bidrar vi till ökad forskning och utveckling i vår delregion. Detta projekt är ett av många som vi stött under 2011. Totalt har Open Arena medverkat till att drygt 60 miljoner kronor för forskning och utveckling kommit Skaraborg till del i år, kommenterar Björk.
End
Source:Promas AB
Email:***@promas.se Email Verified
Phone:077-440 00 55
Account Email Address Verified     Account Phone Number Verified     Disclaimer     Report AbuseLike PRLog?
9K2K1K
Click to Share