Ailant Finance SA henter 10 millioner dollar

Ailant Finance SA henter inn 10 millioner dollar på vegne av datterselskapet Beijing Ailant Business Consulting Company Ltd..
By: Ailant Fiannce SA
 
Oct. 31, 2010 - PRLog -- Styret i Beijing Ailant Business Consulting Company Ltd (BABCP)ønsker å hente inn 10 millioner dollar og forventes vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling  den 21. desember 2010.

Størrelsen på USD 10 millioner er basert på en gjennomgang av fremtidig kapitalbehov og kapitalstruktur. Størrelsen på kapitalinnhentelsen er skalert for å sikre at selskapet har finansiell fleksibilitet til å møte selskapets forpliktelser samt realisere den kommuniserte strategien.

BABCP-styret mener selskapet er godt posisjonert for ytterligere vekst, med en finansiell struktur som kan tillate at overskuddskapital distribueres til aksjonærene.

BABCP er i forhandlinger om å dele opp i porteføljeinnsamling og porteføljeeierskap i uavhengige enheter.

"Styret vurderer nå ulike alternativ for å bredde ut eierskapsbasen for den porteføljeeiende enheten, samt vurderer alternative strategier for tredjeparts-gjeldsinnhenting", heter det i rapporten.

BABCP har de de seneste månedene sett tegn til at eiendomsmarkedet i Kina stabiliserer seg, og delvis bedres.

Kombinert med økt driftseffektivitet og mer porteføljekjøp venter vi at BABCP vil levere økt aksjonæravkastning de kommende periodene.

# # #

Advisory and asset management to corporate and private clients. Providing trading in
global markets.
End
Source:Ailant Fiannce SA
Email:***@ailantfinance.com Email Verified
Industry:Financial
Location:Oslo - Oslo - Norway
Account Email Address Verified     Account Phone Number Verified     Disclaimer     Report Abuse
Page Updated Last on: Oct 31, 2010
ailant finance PRs
Trending News
Most Viewed
Top Daily NewsLike PRLog?
9K2K1K
Click to Share