1. Latest News
  2. Submit Press Release

Francuskie Centrum Kliniki Uniwersyteckiej Zleca Firmie Sato

WymianĘ swojego kuchennego systemu etykietowania duże szpitale z centralnymi kuchniami przygotowują codziennie dużą ilość posiłków, które często są różne dla poszczególnych pacjentów.

 
July 6, 2012 - PRLog -- Ponieważ specjalna dieta poszczególnych pacjentów musi być skrupulatnie i bezbłędnie przestrzegana, niezawodne systemy etykietowania mają kluczowe znaczenie.

Uniwersytecka klinika w Rennes, licząca sobie 2000 łóżek, potrzebowała zmodernizować swój system indywidualnego znakowania posiłków i zwróciła się do firmy SATO o niezawodne rozwiązanie. Posiadając własne linie do przygotowywania posiłków, centralne szpitalne kuchnie odpowiadają za prawidłowe znakowanie poszczególnych tacek przekazywanych pacjentom. Etykiety muszą zawierać kilka pól tekstowych, w tym nazwę potrawy i jej kod, datę produkcji, termin przydatności do spożycia, temperaturę przechowywania i kraj pochodzenia żywności.

Stosowany w szpitalu system etykietowania został znacznie usprawniony dzięki zastosowaniu technologii drukowania SATO, zapewniającej kompletne rozwiązanie dzięki zintegrowaniu korzystającego z sieci oprogramowania LG3, panelu z komputerem PC, serwera etykietowania, drukarek stołowych SATO GL408 oraz urządzenia do automatycznego drukowania i naklejania COMPACT Lt z systemem przenośnikowym. Firma SATO dostarczyła swój system drukowania na dwóch różnych liniach przygotowywania posiłków, jednej dla produktów gorących transportowanych w temperaturze otoczenia oraz jednej dla zimnych dań (produktów gotowanych i schłodzonych), które muszą być transportowane w temperaturze +5°C.

Oprogramowanie LG3 monitorujące i sterujące urządzeniami zapewniło znacznie większą elastyczność i łatwość użytkowania przez osobę odpowiedzialną za napełnianie pojemników. Dzięki ekranowi dotykowemu użytkownik może wybrać potrawę, wprowadzając po prostu kod liczbowy. Na ekranie zostaje wyświetlona nazwa powiązana z tym kodem. Kod ten jest następnie wykorzystywany do wyświetlania wszystkich wskazań dla potrawy na ekranie, co znacznie ogranicza błędy związane z etykietowaniem, ponieważ użytkownik ma przed sobą ilustrację gotową do wydrukowania. Jeśli chodzi elastyczność, kierownik centralnej kuchni ma możliwość modyfikowania przedniej części etykiety, np. zmieniając pola tekstowe w miarę potrzeby. Ta usprawniona funkcja oferuje większą wolność przy tworzeniu etykiet na tacki i definiowaniu ich zawartości. System umożliwił tez indywidualne dostosowywanie etykiet poprzez nadanie im bardziej ludzkiego wyrazu, co ma ogromne znaczenie w środowisku szpitalnym. Użytkownik może dodać pole wpisu, wpisując wiadomość przeznaczoną dla pacjenta, na przykład „Smacznego” lub „Wesołych Świąt”.

Nowe kompleksowe rozwiązanie SATO do etykietowania znacznie usprawniło obsługę kliniki uniwersyteckiej w Rennes przez centralne kuchnie. W wyniku wdrożenia łatwego w użyciu systemu, nastąpił spadek błędów etykietowania, zwiększyła się elastyczność w zakresie wpisywania drukowanego tekstu i został przyspieszony wybór posiłków. Dodatkowo, od chwili zainstalowania nowego systemu drukowania, prędkość znakowania etykiet uległa podwojeniu w porównaniu z poprzednim systemem, co usprawniło pracę kuchni. Ponadto niezawodne elementy i urządzenia SATO pozwoliły obniżyć koszty serwisu dzięki rzadszej i tańszej wymianie części.
Więcej informacji o rozwiązaniach SATO można zobaczyć na stronie www.satoeurope.com.

--- End ---

Click to Share

Contact Email:
***@technical-group.com Email Verified
Source:SATO
Phone:441582390980
Zip:LU2 8DL
Location:Luton - Bedfordshire - United Kingdom
Industry:Business, Technology
Tags:Sato, Rennes University Hospital Centre, LG3 software, SATO GL408, RFID
Shortcut:prlog.org/11917494
Verified Account Email Address
Verified Account Phone Number

Disclaimer:   Issuers of the press releases are solely responsible for the content of their press releases. PRLog can't be held liable for the content posted by others.   Report Abuse

Latest Press Releases By “

More...

Trending News...Like PRLog?
9K2K1K
Click to Share