1. Latest News
  2. Submit Press Release

Nieuwe certificering: Cloud Security (CCSK)

Eindhoven juni 2012 – Op 17 en 18 September a.s. wordt de eerste internationaal erkende en leveranciersonafhankelijke Cloud Security (CCSK) training van de Cloud Security Alliance (CSA) gehouden.

 
June 26, 2012 - PRLog -- De komende jaren zal Cloud Computing de groeimotor van de IT sector zijn. Volgens recente cijfers zal de markt voor Cloud Computing tussen nu en 2015 jaarlijks met 25% groeien. Dat Cloud Computing niet nog sneller groeit heeft veel te maken met een aantal onbeantwoorde vragen rond de beveiliging van Cloud toepassingen. In deze eerste, leveranciersonafhankelijke, Cloud Security training zullen alle hete hangijzers rond Cloud Security behandeld worden.

Deze 2-daagse Cloud Security training, die opleidt voor de Cloud Security certificering van de Cloud Security Alliance (CSA), is relevant voor iedere IT professional die zich wil verdiepen in de security issues van Cloud Computing.

Kijk voor meer informatie op de website van IMF; www.imf-online.com.

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van veelal certificerende (vaak ook schriftelijke) cursussen en (post-HBO) opleidingen. De cursussen sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van het management en professionals van (middel)grote organisaties en bestrijken onder meer het ICT, financiële en HRM-vakgebied. IMF is al bijna 25 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 15 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

--- End ---

Click to Share

Contact Email:
***@imf-online.com Email Verified
Source:International Management Forum
Location:Netherlands
Industry:Security
Tags:Cloud, Security, Ict, IT, Cloud Computing
Shortcut:prlog.org/11909361
Verified Account Email Address
Verified Account Phone Number

Disclaimer:   Issuers of the press releases are solely responsible for the content of their press releases. PRLog can't be held liable for the content posted by others.   Report Abuse

Latest Press Releases By “

More...

Trending News...Like PRLog?
9K2K1K
Click to Share