1. Latest News
  2. Submit Press Release

Host, Freehost, Thiet Ke Web, Tai Phan Mem,tai Game

Host, freehost, thiet ke web, tai phan mem,tai game

 
May 1, 2009 - PRLog -- Host, freehost, thiet ke web, tai phan mem,tai game Chuyên Trang Cộng Đồng Mã Nguồn Mở VN, Programming, CGI, Perl, PHP, JavaScript, Java, Active Server Pages, ASP, C, C++, Developer, Web Development, Webmasters' Programming Community for Vietnamese. A best place for Webmasters, Web designers and Programmers to collect and get newest softwares
Theo số liệu thống kê không chính thức thì hiện nay 95% điểm truy cập internet công cộng đều sử dụng phần mềm quản lý có thể nó là easycafe, netcafe, csm… nhưng nhìn chung những phần mềm đó đều giúp ích rất tốt cho những tiệm net đó. Nhưng nhiều lúc người sử dụng dịch vụ lại có một số cảm giác rất bất tiện về phần những phần mềm đó. Bạn thử hình dung khi bạn đang chơi games, lướt net mà bất ngờ có một ứng dụng nào đó bị treo bạn muốn tắt nó đi ngay lập tức để tăng hiệu xuất sử dụng của máy nhưng bạn không thể tắt nó đi được bởi ứng dụng Task Manager đã bị ông(bà) chủ tiệm net đó disable đi rồi chắc hẳn bạn sẽ rất rất bực mình. Nhưng bạn khỏi lo giờ đây đã có PrcView nó sẽ giúp bạn giải tỏa tất cả những bực mình ở trên.

--- End ---

Click to Share

Contact Email:
***@msn.com Email Verified
Source:Nguyen Nhat Quang
Phone:0902255112
Zip:10000
Location:Hanoi - Hanoi - Viet Nam
Industry:Blog
Tags:Host, Freehost, Thiet Ke Web, Tai Phan Mem, Tai Game
Shortcut:prlog.org/10228003
Verified Account Email Address

Disclaimer:   Issuers of the press releases are solely responsible for the content of their press releases. PRLog can't be held liable for the content posted by others.   Report Abuse

Trending News...Like PRLog?
9K2K1K
Click to Share